• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Đây là Đề tài Tốt nghiệp Quản lý Nhân sự được viết bằng VB6 và Access, Code viết dễ hiểu, có đầy đủ Report. Các bạn có thể tham khảo để viết đề tài tốt nghiệp, hoặc viết 1 số phần mềm quản lý nho nhỏ bằng VB6.

Phát hành bởi: Ho Thanh Nam
Ngày Phát hành: 27/12/2006
Dung lượng: 10.7 MB
Cập nhật lúc: 16/1/2013
Yêu cầu:
Lượt tải: 6418      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là source code thương mại điện tử bán máy tính và linh kiện máy tính ASP 3.0, có phần giỏ hàng (để đặt hàng qua mạng), Admin có thể quản trị các đơn đặt hàng này. Có phân loại các danh mục sản phẩm, và tin tức.

Để quản trị bạn login: http://localhost/hitech/login.asp

U/P: admin, admin.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 29/4/2004
Dung lượng: 605.58 KB rar
Cập nhật lúc: 23/5/2010
Yêu cầu: IIS
Lượt tải: 6749      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là source code ví dụ mẫu về Listview VB 6, csdl SQL Server 2000 bạn chỉ cần attach vô là dùng được. Code viết dễ hiểu, Có Form mẫu bao gồm các Button Thêm, Xóa, Sửa, Lưu, Bỏ Qua, Thoát, ListView.

Sử dụng flag để kiểm tra trạng thái Thêm hay Sửa, và dùng chung Button Lưu để lưu dữ liệu khi nhấn Thêm hoặc Sửa.

Nói chung các bạn có thể dựa vào Form mẫu này để làm các Form khác, và hoàn chỉnh đề tài tốt nghiệp của mình.

Phát hành bởi: Quang Sáng
Ngày Phát hành: 15/4/2004
Dung lượng: 501 Kb rar
Cập nhật lúc: 18/5/2010
Yêu cầu: VS 6.0
Lượt tải: 3401      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là đề tài quản lý khách sạn vb6 và Access, code viết dễ hiểu, các nghiệp vụ về quản lý khách sạn khá đầy đủ, có report, các bạn nào mới làm quen vb6 cơ sở dữ liệu Access thì đây là 1 trong số những code mẫu mà bạn cần tham khảo.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 14/10/2005
Dung lượng: 925 Kb Zip
Cập nhật lúc: 18/5/2010
Yêu cầu: VS 6.0
Lượt tải: 6020      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là đề tài tốt nghiệp bán sách online khá hay, viết bằng VS.NET 2005, dùng MasterPage, phân chia Class rõ ràng và dễ hiểu, theo mô hình 3 lớp. CSDL Microsoft SQL Server 2000. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đề tài tốt nghiệp.

 

Phát hành bởi: Mai Đức Thuận - Nguyễn Minh Thái
Ngày Phát hành: 4/12/2006
Dung lượng: 3.24 MB rar
Cập nhật lúc: 19/3/2010
Yêu cầu: Visual Studio 2005 or 2008
Lượt tải: 9497      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Nếu website của bạn code bằng ASP thì CSDL đi theo thường là Access, và đây là tool viết bằng ASP giúp cho bạn có thể Quản lý file Access với các chức năng như:

Database:

Compact and Repair database
Make backup copy of database
Restore from backup
Database Export
Import from database
Change Locale
Set database password

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 3/2/2010
Dung lượng: 155.59 KB rar
Cập nhật lúc: 3/2/2010
Yêu cầu:
Lượt tải: 2708      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là công cụ cho phép bạn Zip và Unzip thư mục và tập tin trên Hosting bằng PHP, rất thuận tiện cho bạn nén thư mục hoặc tập tin cần backup về máy tính, còn nếu bạn muốn giải nén thì nén tập tin hoặc thư mục đuôi .zip sau đó up lên Hosting và dùng tool này để giải nén.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 3/2/2010
Dung lượng: 25.85 KB rar
Cập nhật lúc: 3/2/2010
Yêu cầu:
Lượt tải: 2927      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là luận văn tốt nghiệp Quản lý nhà thuốc được viết bằng VB6 và Access, Code viết dễ hiểu, có đầy đủ Report. Các bạn có thể tham khảo để viết đề tài tốt nghiệp, hoặc viết 1 số phần mềm quản lý nho nhỏ bằng VB6.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 1/8/2001
Dung lượng: 847 KB rar
Cập nhật lúc: 3/2/2010
Yêu cầu:
Lượt tải: 4980      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là đề tài Quản lý bán hàng viết bằng Visual Basic .Net khá hay, tương đối đầy đủ các chức năng. Code viết dễ hiểu, rất phù hợp cho các bạn tham khảo để làm đề tài tốt nghiệp.

Phát hành bởi: Đinh Đức Hoàng
Ngày Phát hành: 11/6/2005
Dung lượng: 0.9 Mb rar
Cập nhật lúc: 27/1/2010
Yêu cầu: Visual Studio 2005 or 2008
Lượt tải: 12957      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là tài liệu thực hành môn ASP.NET ( C Đ KTCN)

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 25/12/2007
Dung lượng: 7.06 MB
Cập nhật lúc: 23/9/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 8520      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Bạn nào muốn có web nhạc online thì có thể dùng code này. Code này viết bằng ASP có Ajax nên chạy rất Okie.

Phát hành bởi: VD2J
Ngày Phát hành: 25/12/2006
Dung lượng: 3.7 MB
Cập nhật lúc: 16/9/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 2957      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là code Send mail bằng CDONTS và ASPEMAIL. Nếu các bạn chạy ở Home Server thì đăng ký 2 file .dll. Còn nếu mua Hosting thì thường nhà cung cấp dịch vụ đã Setup. Bạn chỉ cần thay đổi các tham số là có thể dùng được.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 1/1/2007
Dung lượng: 216 KB
Cập nhật lúc: 16/9/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 2710      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Dùng để Upload file lên Hosting. Đây là code demo, còn nếu bạn nào muốn dùng thực tế thì phải biết code ASP để có thể lấy được đường dẫn file (link upload file) vừa mới Upload lên Hosting để quản lý.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 26/11/2004
Dung lượng: 4 KB
Cập nhật lúc: 16/9/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 2985      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Các bạn Include file vào là chạy okie.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 17/11/2000
Dung lượng: 1.6 KB
Cập nhật lúc: 16/9/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 3054      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362