• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Source code ví dụ mẫu về Listview VB 6

Share Facebook

Phát hành bởi: Quang Sáng
Ngày Phát hành: 15/4/2004
Dung lượng: 501 Kb rar
Cập nhật lúc: 18/5/2010
Yêu cầu: VS 6.0
Lượt xem: 12509
Lượt tải: 3061
Sử dụng: Miễn phí
Hạn định:

Download Gửi cho bạn Gửi cho bạn

Đây là source code ví dụ mẫu về Listview VB 6, csdl SQL Server 2000 bạn chỉ cần attach vô là dùng được. Code viết dễ hiểu, Có Form mẫu bao gồm các Button Thêm, Xóa, Sửa, Lưu, Bỏ Qua, Thoát, ListView.

Sử dụng flag để kiểm tra trạng thái Thêm hay Sửa, và dùng chung Button Lưu để lưu dữ liệu khi nhấn Thêm hoặc Sửa.

Nói chung các bạn có thể dựa vào Form mẫu này để làm các Form khác, và hoàn chỉnh đề tài tốt nghiệp của mình.

Tags: Source code vi du mau ve Listview VB 6

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục: