• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Đây là Đề tài Tốt nghiệp Quản lý Nhân sự được viết bằng VB6 và Access, Code viết dễ hiểu, có đầy đủ Report. Các bạn có thể tham khảo để viết đề tài tốt nghiệp, hoặc viết 1 số phần mềm quản lý nho nhỏ bằng VB6.

Phát hành bởi: Ho Thanh Nam
Ngày Phát hành: 27/12/2006
Dung lượng: 10.7 MB
Cập nhật lúc: 16/1/2013
Yêu cầu:
Lượt tải: 6467      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là source code ví dụ mẫu về Listview VB 6, csdl SQL Server 2000 bạn chỉ cần attach vô là dùng được. Code viết dễ hiểu, Có Form mẫu bao gồm các Button Thêm, Xóa, Sửa, Lưu, Bỏ Qua, Thoát, ListView.

Sử dụng flag để kiểm tra trạng thái Thêm hay Sửa, và dùng chung Button Lưu để lưu dữ liệu khi nhấn Thêm hoặc Sửa.

Nói chung các bạn có thể dựa vào Form mẫu này để làm các Form khác, và hoàn chỉnh đề tài tốt nghiệp của mình.

Phát hành bởi: Quang Sáng
Ngày Phát hành: 15/4/2004
Dung lượng: 501 Kb rar
Cập nhật lúc: 18/5/2010
Yêu cầu: VS 6.0
Lượt tải: 3441      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là đề tài quản lý khách sạn vb6 và Access, code viết dễ hiểu, các nghiệp vụ về quản lý khách sạn khá đầy đủ, có report, các bạn nào mới làm quen vb6 cơ sở dữ liệu Access thì đây là 1 trong số những code mẫu mà bạn cần tham khảo.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 14/10/2005
Dung lượng: 925 Kb Zip
Cập nhật lúc: 18/5/2010
Yêu cầu: VS 6.0
Lượt tải: 6063      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là luận văn tốt nghiệp Quản lý nhà thuốc được viết bằng VB6 và Access, Code viết dễ hiểu, có đầy đủ Report. Các bạn có thể tham khảo để viết đề tài tốt nghiệp, hoặc viết 1 số phần mềm quản lý nho nhỏ bằng VB6.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 1/8/2001
Dung lượng: 847 KB rar
Cập nhật lúc: 3/2/2010
Yêu cầu:
Lượt tải: 5020      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362