• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Source code Upload File

Share Facebook

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 26/11/2004
Dung lượng: 4 KB
Cập nhật lúc: 16/9/2009
Yêu cầu:
Lượt xem: 11618
Lượt tải: 2945
Sử dụng: Miễn phí
Hạn định:

Download Gửi cho bạn Gửi cho bạn

Dùng để Upload file lên Hosting. Đây là code demo, còn nếu bạn nào muốn dùng thực tế thì phải biết code ASP để có thể lấy được đường dẫn file (link upload file) vừa mới Upload lên Hosting để quản lý.

Tags: source code Upload file ASP

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục: