• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Đây là source code thương mại điện tử bán máy tính và linh kiện máy tính ASP 3.0, có phần giỏ hàng (để đặt hàng qua mạng), Admin có thể quản trị các đơn đặt hàng này. Có phân loại các danh mục sản phẩm, và tin tức.

Để quản trị bạn login: http://localhost/hitech/login.asp

U/P: admin, admin.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 29/4/2004
Dung lượng: 605.58 KB rar
Cập nhật lúc: 23/5/2010
Yêu cầu: IIS
Lượt tải: 6729      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Nếu website của bạn code bằng ASP thì CSDL đi theo thường là Access, và đây là tool viết bằng ASP giúp cho bạn có thể Quản lý file Access với các chức năng như:

Database:

Compact and Repair database
Make backup copy of database
Restore from backup
Database Export
Import from database
Change Locale
Set database password

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 3/2/2010
Dung lượng: 155.59 KB rar
Cập nhật lúc: 3/2/2010
Yêu cầu:
Lượt tải: 2694      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Bạn nào muốn có web nhạc online thì có thể dùng code này. Code này viết bằng ASP có Ajax nên chạy rất Okie.

Phát hành bởi: VD2J
Ngày Phát hành: 25/12/2006
Dung lượng: 3.7 MB
Cập nhật lúc: 16/9/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 2948      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là code Send mail bằng CDONTS và ASPEMAIL. Nếu các bạn chạy ở Home Server thì đăng ký 2 file .dll. Còn nếu mua Hosting thì thường nhà cung cấp dịch vụ đã Setup. Bạn chỉ cần thay đổi các tham số là có thể dùng được.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 1/1/2007
Dung lượng: 216 KB
Cập nhật lúc: 16/9/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 2695      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Dùng để Upload file lên Hosting. Đây là code demo, còn nếu bạn nào muốn dùng thực tế thì phải biết code ASP để có thể lấy được đường dẫn file (link upload file) vừa mới Upload lên Hosting để quản lý.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 26/11/2004
Dung lượng: 4 KB
Cập nhật lúc: 16/9/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 2970      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Các bạn Include file vào là chạy okie.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 17/11/2000
Dung lượng: 1.6 KB
Cập nhật lúc: 16/9/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 3041      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362