• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Source code Send Mail

Share Facebook

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 1/1/2007
Dung lượng: 216 KB
Cập nhật lúc: 16/9/2009
Yêu cầu:
Lượt xem: 10383
Lượt tải: 2757
Sử dụng: Miễn phí
Hạn định:

Download Gửi cho bạn Gửi cho bạn

Đây là code Send mail bằng CDONTS và ASPEMAIL. Nếu các bạn chạy ở Home Server thì đăng ký 2 file .dll. Còn nếu mua Hosting thì thường nhà cung cấp dịch vụ đã Setup. Bạn chỉ cần thay đổi các tham số là có thể dùng được.

Để đăng ký dll bạn có thể vô RUN gõ:

regsvr32 C:\windows\system32\cdonts.dll

Tất nhiên là bạn đã copy file cdonts.dll vô system32 rồi.

Tags: source code Send mail Cdonts AspEmail

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục: