• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Source code Quản lý nhân sự cool

Share Facebook

Phát hành bởi: Ho Thanh Nam
Ngày Phát hành: 27/12/2006
Dung lượng: 10.7 MB
Cập nhật lúc: 16/1/2013
Yêu cầu:
Lượt xem: 19322
Lượt tải: 6041
Sử dụng: Miễn phí
Hạn định:

Download Gửi cho bạn Gửi cho bạn

Đây là Đề tài Tốt nghiệp Quản lý Nhân sự được viết bằng VB6 và Access, Code viết dễ hiểu, có đầy đủ Report. Các bạn có thể tham khảo để viết đề tài tốt nghiệp, hoặc viết 1 số phần mềm quản lý nho nhỏ bằng VB6.Đọc file Readme.txt trong Source code để biết thông tin đăng nhập.

Tags: Quan ly nhan su Source code vb6

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362