• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Đây là đề tài tốt nghiệp bán sách online khá hay, viết bằng VS.NET 2005, dùng MasterPage, phân chia Class rõ ràng và dễ hiểu, theo mô hình 3 lớp. CSDL Microsoft SQL Server 2000. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đề tài tốt nghiệp.

 

Phát hành bởi: Mai Đức Thuận - Nguyễn Minh Thái
Ngày Phát hành: 4/12/2006
Dung lượng: 3.24 MB rar
Cập nhật lúc: 19/3/2010
Yêu cầu: Visual Studio 2005 or 2008
Lượt tải: 9539      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là đề tài Quản lý bán hàng viết bằng Visual Basic .Net khá hay, tương đối đầy đủ các chức năng. Code viết dễ hiểu, rất phù hợp cho các bạn tham khảo để làm đề tài tốt nghiệp.

Phát hành bởi: Đinh Đức Hoàng
Ngày Phát hành: 11/6/2005
Dung lượng: 0.9 Mb rar
Cập nhật lúc: 27/1/2010
Yêu cầu: Visual Studio 2005 or 2008
Lượt tải: 13003      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Đây là tài liệu thực hành môn ASP.NET ( C Đ KTCN)

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 25/12/2007
Dung lượng: 7.06 MB
Cập nhật lúc: 23/9/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 8562      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362