• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Nâng cấp phiên bản PHP trong Usbwebserver 8.6

(Download CTIM) Gửi ngày 30 tháng 8 năm 2019 - 2448 lượt xem

Share Facebook

Download:
- usbwebserver_v8.6.1.zip - PHP 5.6
- usbwebserver_v8.6.2.zip - PHP 7.1
------------------------------------------
Change log:
Update: Apache version - 2.4.29
Update: PHP versions - 5.6.32 for 8.6.1 and 7.1.11 - for 8.6.2
Update: PHPMyAdmin version - 4.7.5
Update: MySQL version - 5.6.34
Change: Set default port from 8080 to 80
Change: Set default MySQL port from 3307 to 3306


Nguồn: https://usbwebserver.yura.mk.ua/

Tác giả: Quang Sáng

Tags: how to upgrade php version usbwebserver update php version usbwebserver

Ghi nhớGhi nhớ Gửi cho bạnGửi cho bạn In tin

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362