• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Delete Facebook Friends: Find and delete inactive friends easily on Facebook

(Download CTIM) Gửi ngày 19 tháng 9 năm 2017 - 1998 lượt xem

Share Facebook


Tìm và xóa bạn ít hoặc không liên hệ trên Facebook với Extensions (Add-ons) Chrome hay Cốc Cốc.

Tác giả: Quang Sáng

Tags: Find and delete inactive friends Delete Facebook Friends Delete inactive friends

Ghi nhớGhi nhớ Gửi cho bạnGửi cho bạn In tin

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362