• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

How to Live stream on YouTube use Wirecast Play, XSplit Broadcaster, OBS

(Download CTIM) Gửi ngày 22 tháng 5 năm 2017 - 2394 lượt xem

Share Facebook

Instructions for installing and configuring software that supports YouTube Live


List software: https://support.google.com/youtube/answer/2907883?hl=en

1. Wirecast Play
- Download: http://www.telestream.net/wirecastplay/
- Install
- Config

2. XSplit Broadcaster
- Download: https://www.xsplit.com/youtubelivexbc?
- Install
- Config

3. Open Broadcaster Software (OBS)
- Download: https://obsproject.com/
- Install
- Config

Tác giả: Quang Sáng

Tags: youtube live use Wirecast Play youtube live use XSplit Broadcaster youtube live use Open Broadcast

Ghi nhớGhi nhớ Gửi cho bạnGửi cho bạn In tin

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362