• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

How to disable SMBv1 in Windows 7,8,10 to prevent against WannaCry attacks

(Download CTIM) Gửi ngày 17 tháng 5 năm 2017 - 2746 lượt xem

Share Facebook

Windows 7 and Windows 8
---------------------------------------
Click Start (Windows)
Select Search programs and files (or Windows + X for Windows 8).
Type regedit and press Enter.
Select Yes.
Move to HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ services \ LanmanServer \ Parameters.
From the Edit menu, select New, DWORD value.
Enter a name of SMB1 and press Enter.
Double-click the new value and set to 0 to disable SMB (Set to 1 to enable).
Reboot the machine.

*******************************

Windows 8.1 and Windows 10
-------------------------
Search programs and files (Search click Settings)
Type Windows features
Click Turn Windows features on or off
Find SMB 1.0/CIFS File Sharing Support and uncheck (disable SMB)
Select Ok
Reboot the machine.

******************************************

Update Windows MS17-010
-------------------------------------------------------
- Link update all Windows: https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
- Link update Windows 7: http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012212
- Link update Windows 8.1: http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012213
- Link download file update direct: d422-link-tai-cac-ban-cap-nhat-ung-voi-tung-phien-ban-windows-de-bao-ve-may-tinh-cua-ban-khoi-wannacry.html

Tác giả: Quang Sáng

Tags: disable smbv1 disable smbv1 windows 7 disable smbv1 windows 8 disable smbv1 windows 10

Ghi nhớGhi nhớ Gửi cho bạnGửi cho bạn In tin

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362