• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Unikey 4.0 RC2 (Unikey 2010) cho Windows 8

Share Facebook

Phát hành bởi: Phạm Kim Long
Ngày Phát hành: 2/11/2009
Dung lượng: 221.74 KB rar
Cập nhật lúc: 13/6/2013
Yêu cầu: Windows 9x/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8
Lượt xem: 10672
Lượt tải: 2079
Sử dụng: Miễn phí
Hạn định:

Download Gửi cho bạn Gửi cho bạn

Hỗ trợ nhiều bảng mã tiếng Việt: Unicode dựng sẵn, Unicode tổ hợp, TCVN3 (ABC), VNI Windows, BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F, VPS, VISCII...

Hỗ trợ một số phương pháp mã hoá Unicode: X UTF-8, UTF-8 Literal, NCR Decimal, NCR Hexadecimal, NCR Hex, Unicode C String

Hỗ trợ chuẩn tiếng Việt của hãng Microsoft (Vietnamese locale CP 1258).

Hỗ trợ 5 phương pháp gõ thông dụng nhất: TELEX, VNI, VIQR, kiểu Microsoft và kiểu tự định nghĩa

Chuyển đổi giữa 15 bảng mã tiếng Việt từ clip-board (bộ nhớ máy tính), file văn bản .TXT hoặc .RTF

Chạy trên tất cả các phiên bản Windows: Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP và Windows Vista, Windows 7 hay Windows 8.

UniKey chỉ có kích thước nhỏ (chưa tới 400KB), và không yêu cầu thêm bất cứ thư viện nào khác, ngoài ra bạn có thể tìm thêm các bản Unikey khác tại đây.

Tags: Unikey Windows 8

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362