• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Khá đầy đủ và chi tiết, bao gồm các hướng dẫn làm các bài tập ví dụ thực tế.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 6/1/2008
Dung lượng: 6.83 MB rar
Cập nhật lúc: 2/5/2013
Yêu cầu:
Lượt tải: 3911      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Là dân kiến trúc, xây dựng hay cơ khí chắc hẳn các bạn đã được nói đến phần mềm AutoCad, đây là phần mềm dùng để vẽ các bản vẽ kỹ thuật và nhiều ứng dụng khác nữa, tài liệu được sưu tầm và tổng hợp cho các bạn tham khảo.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 5/12/2009
Dung lượng: 567.8 KB rar
Cập nhật lúc: 5/12/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 2711      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Là dân kiến trúc, xây dựng hay cơ khí chắc hẳn các bạn đã được nói đến phần mềm AutoCad, đây là phần mềm dùng để vẽ các bản vẽ kỹ thuật và nhiều ứng dụng khác nữa, tài liệu được sưu tầm và tổng hợp cho các bạn tham khảo.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 5/12/2009
Dung lượng: 3.46 MB rar
Cập nhật lúc: 5/12/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 2969      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Khá đầy đủ và chi tiết, rất phù hợp với các bạn mới làm quen với Photoshop.

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 27/11/2006
Dung lượng: 11.14 MB rar
Cập nhật lúc: 23/9/2009
Yêu cầu:
Lượt tải: 2662      Download Tập tin Download File      Miễn phí

Xem tiếp

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362