• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Remove Windows Genuine Advantage - WGA

Share Facebook

Phát hành bởi: Guillaume Kaddouch
Ngày Phát hành: 30/7/2006
Dung lượng: 13.5 Kb
Cập nhật lúc: 22/1/2010
Yêu cầu:
Lượt xem: 11088
Lượt tải: 2858
Sử dụng: Miễn phí
Hạn định:

Download Gửi cho bạn Gửi cho bạn

Trong quá trình update Windows, bạn vô tính update tool Windows Genuine Advantage khi đó Microsoft sẽ kiếm tra bản quyền Windows của bạn, nếu bạn xài lậu nó sẽ hiện ra bảng thông báo mỗi khi login vào Windows và đổi Background Desktop thành màu đen trông rất khó chịu.

Khi đó tool RemoveWGA sẽ giúp bạn.

Tags: remove wga wga remover windows genuine advantage removewga wga remove

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362