Phần mềm quản lý thiết bị Công ty cổ phần thiết bị xây dựng Trung Thành Phát
Gửi ngày 9 tháng 9 năm 2018


Thời gian thực hiện: 29/08/2018
Thời gian bàn giao giai đoạn 1: 10/09/2018
Thời gian bàn giao giai đoạn 2: 30/09/2018
Tiếp tục giai đoạn 3: 30/10/2018.

Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM