Hướng dẫn mail Bảng lương sử dụng Mail Merge + Outlook 2010
Gửi ngày 19 tháng 10 năm 2016- Hướng dẫn tạo Mail Merge Bảng lương nhân viên.
- Hướng dẫn cấu hình Gmail, Outlook 2010 để gửi Bảng lương của nhân viên qua mail.
- Download file demo tại đây./.

Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM