• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Hướng dẫn chặn truy cập website không cần sử dụng phần mềm

(Download CTIM) Gửi ngày 16 tháng 12 năm 2016 - 1463 lượt xem

Share Facebook


Sử dụng Notepad run as administrator,  

Open đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc, chọn file hosts, sau đó nhập ip localhost: 127.0.0.1 và tiếp đó là domain muốn chặn.

Ví dụ như: 127.0.0.1 www.domainxxx.com hoặc 127.0.0.1 domainxxx.com

Tác giả: Quang Sáng

Tags: Chặn website

Ghi nhớGhi nhớ Gửi cho bạnGửi cho bạn In tin

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362