• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Không thể chạy Apache ở Port 80 và Port 443 - Windows 7

(Download CTIM) Gửi ngày 26 tháng 8 năm 2013 - 14468 lượt xem

Share Facebook

Mấy hôm nay không start được Apache trên port 80, toàn phải chỉnh sang port khác. Lúc đầu nghĩ do đụng port với IIS hoặc Skype, nhưng đã kiểm tra kỹ, mặc dù đã tắt hết các ứng dụng khả nghi, nhưng vẫn không start được. Mở cmd chạy lệnh "netstat -ano | find ":80" thì thấy một system process có PID bằng 4 đang Listening port 80.

Search Google một hồi thì ra là do một Non-plug-and-play driver (HTTP), chỉ cần vào Computer Management/Device Manager rồi vào Menu View chọn Show hidden devices, sau đó chọn Non-Plug and Play Drivers, phải chuột Properties trong Tab Driver chọn Stop.
Ngoài ra như đã nói ở trên thì Skype cũng là một nguyên nhân chiếm port 80 trên windows (ngoài IIS). Vào option tabs Advances bỏ chọn "Use port 80..."Đối với IIS thì phải mở Services.msc tắt World Wide Web Publishing Service.

Bên cạnh đó nếu bạn có cài VMware Workstation thì cũng phải đổi Port HTTPS: 443 thành 4443 trong VMWare thì Apache mới chạy được (Menu Edit/Preferences chọn Shared VMs, sau đó Disable Sharing để đổi HTTPS: 443 thành 4443 rồi Enable Sharing).

Tác giả: Sưu tầm

Tags: Apache port 80 IIS Windows 7

Ghi nhớGhi nhớ Gửi cho bạnGửi cho bạn In tin

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362