• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Cấu hình upload file lớn hơn 200 KB trong IIS 6

(Download CTIM) Gửi ngày 25 tháng 5 năm 2013 - 4320 lượt xem

Share Facebook

Trong IIS6 mặc định chỉ cho phép upload file từ 200 KB trỏ xuống, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Metabase.xml trong IIS 6 để có thể upload file lớn hơn 200 KB.

Bước 1: Đầu tiên bạn mở IIS lên, sau đó phải chuột vào tên máy tính chọn Properties, check vào Enable ...Metabase Edit.Bước 2: Bạn tìm đến file Metabase.xml để sửa bằng cách mở Notepad ra và Open file với đường dẫn sau: C:\Windows\System32\Inetsrv\Metabase.xml.

Bước 3: Bạn Find từ khóa: AspMaxRequestEntityAllowed

thay thế AspMaxRequestEntityAllowed="204800" -> (200KB)

thành AspMaxRequestEntityAllowed="4096000" -> (4MB)

Tác giả: Quang Sáng

Tags: Cấu hình IIS6 Metabase Upload file

Ghi nhớGhi nhớ Gửi cho bạnGửi cho bạn In tin

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362