• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Hướng dẫn tạo đĩa Windows cài đặt tự động

(Download CTIM) Gửi ngày 25 tháng 3 năm 2011 - 3639 lượt xem

Share Facebook

Hiện ở trên thị trường có rất nhiều tools hộ trợ công việc này như nLife,.. nhưng trong bài mình sẽ làm một công cụ có sẵn trong đĩa Windows, đó là tạo file Unattend.

Giải nén file Deploy.cab trong CD cài đặt WinXP: Support\Tools\Deploy.cab

Chạy file setupmgr.exe, chọn các thông số sau:

Chọn Create new

Unattend Setup

Chọn loại Hệ Điều Hành

Thiết lập cài tự động hoàn toàn

Setup form a CD

Thỏa thuận bản quyền

Nhập các thông số cần thiết vào.( Lưu ý : CD là CDKey phải đúng)

Thiết lập giờ

Tiếp tục thiết lập các thông tin cho đến hết.
Chọn Next -> chọn tiếp nơi lưu file

Tên mặc định là unattend.txt, giờ đổi tên thành winnt.sif

Nhấn OK để để Lưu file và kết thúc.

Cuối cùng ta được nội dung file như sau:

;SetupMgrTag
[Data]
    AutoPartition=1
    MsDosInitiated="0"
    UnattendedInstall="Yes"

[Unattended]
    UnattendMode=FullUnattended
    OemSkipEula=Yes
    OemPreinstall=No
    TargetPath=\WINDOWS

[GuiUnattended]
    AdminPassword=*
    EncryptedAdminPassword=NO
    OEMSkipRegional=1
    TimeZone=205
    OemSkipWelcome=1

[UserData]
    ProductKey=JD3T2-QH36R-X7W2W-7R3XT-DVRPQ
    FullName="QUANG SANG"
    OrgName="CTIM"
    ComputerName=LENOVO_QS

[Identification]
    JoinWorkgroup=WORKGROUP

[Networking]
    InstallDefaultComponents=Yes

Kết thúc quá trình tạo answer file. Tới đây các bạn chỉ cần dùng chương trình UltraISO tạo file iso cho Windows XP. Rồi sử dụng UltraISO giải nén file ISO và add thêm file winnt.sif vào folder i386.

Tác giả: Quang Sáng

Tags: setupmgr Tạo đĩa windows cài đặt tự động

Ghi nhớGhi nhớ Gửi cho bạnGửi cho bạn In tin

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362