• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Đây là dự án web thương mại điện tử mới hoàn thành, đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.

Demo: http://hungthinh.diendanctim.net

Link: http://hungthinh.net.vn

xem tiếp

Đã chạy chính thức từ ngày 01/7/2011 Link: http://ctim.edu.vn

xem tiếp

Đây là dự án web mới hoàn thành, đang trong giai đoạn chạy demo để post bài.

http://demo.phikhanh.com.vn

Đã publish chạy chính thức từ ngày 06/02/2012

Link: http://phikhanh.com.vn

 

xem tiếp

Công ty CP Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Ngôi Nhà Xanh

http://ngoinhaxanh.com.vn

Site gồm có 2 bản: bản trình diễn và bản tương tác, đây là dự án đang triển khai.

 

xem tiếp

Sau một thời gian gián đoạn vì Hosting, hiện nay đã hoạt động trở lại: http://gianghia.gov.vn

 

xem tiếp

Website Phòng công chứng số 6. Hiện đang chạy tại hệ thống Server (Localhost).

xem tiếp

Saigonres - Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn

http://saigonres.com.vn 

xem tiếp
1 2

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362