• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Tool Quản lý Cơ sở dữ liệu Access trên Hosting

Share Facebook

Phát hành bởi: Sưu tầm
Ngày Phát hành: 3/2/2010
Dung lượng: 155.59 KB rar
Cập nhật lúc: 3/2/2010
Yêu cầu:
Lượt xem: 8224
Lượt tải: 2135
Sử dụng: Miễn phí
Hạn định:

Download Gửi cho bạn Gửi cho bạn

Nếu website của bạn code bằng ASP thì CSDL đi theo thường là Access, và đây là tool viết bằng ASP giúp cho bạn có thể Quản lý file Access với các chức năng như:

Database:

Compact and Repair database
Make backup copy of database
Restore from backup
Database Export
Import from database
Change Locale
Set database password

Table:

Create new table
Edit table
View data

Query, View, Relation...

Để thay đổi Pass login bạn mở file: dbadmin\scripts\inc_config.asp tìm dòng:

 'Your password as administrator. You HAVE to change this value before uploading
 'Database Adminstrator!
 Const DBA_cfgAdminPassword = "admin" ' Pass mặc định là admin.

 

Tags: tool quản lý file access trên hosting

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục: